Centrum för genusvetenskap

Torsdagsseminarium hösten 2017

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15 - 15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.

21 september Tobias Linné och Iselin Gambert, Lunds universitet och The George Washington University Law: Got Mylk? A feminist exploration of milk from slavery to the "post-milk generation".

5 oktober Jenny Sunden, Södertörns Högskola: Broken signals, lost connections: Queering telephonic femininity- A seminar about queer relationality and telephonic brokenness from Sylvia Plath to Lady Gaga.

19 oktober Anne Hammarström, Uppsala universitet: Hur är kön, genus och hälsa sammanflätade? Reflektioner kring ett forskningsprogram.

9 november Anna Sjölander, Martina Wiksten och Maja Gullberg, Uppsala universitet: Female ex-combatants in Colombia, White Trash i svensk tryckt och fadersgestalter i pappalitteratur.

23 november Wera Grahn, Linköping universitet: Representing the past of the South Sámi and Norse in a borderland.

Information för journalister

Publikationer från Centrum

Skriftserien Skrifter från Centrum för genusvetenskap/Crossroads of Knowledge har funnits sedan 2003. Från och med sommaren 2013 tog det internationella bokförlaget SPRINGER över våra engelskspråkiga böcker i skriftserien. Vid samma tillfälle tog det svenska bokförlaget MAKADAM över utgivningen av alla publikationer på svenska. Våra nya böcker kan beställas via vanliga internetbokhandlar och finns även i välsorterade bokhandlar. Alla böcker i serien finns i listan intill. Klicka på bokens titel för att få mer information om boken samt hur den kan beställas. Många av publikationerna finns också i fulltext i DiVA-portalen.

Skriftseriens nummer 1-18 beställs via publications@gender.uu.se. Observera att det utöver kostnaden för boken tillkommer en avgift för porto/frakt. Den extra kostnaden styrs av vikten på boken/böckerna.