The publication series Crossroads of Knowledge

The publication series Crossroads of Knowledge/Skrifter från Centrum för genusvetenskap was founded in 2003. As from the summer of 2013, the international publishing company SPRINGER has taken over all English written books produced in the Centre book series Crossroads of Knowledge. All of our Swedish books will from now on be published by the Swedish publishing company MAKADAM

Order books

Our new books can be ordered via regular online bookstores and are also available in selected book shops.

Please find our publications in the list and read more about each book them by clicking on the titel. Several of our old publications are also available as free fulltexts, find and download these texts via the DiVA.

Old publications, from number 1-18 can be ordered via publications@gender.uu.se. Please note that a shipping cost will be added to the cost of the book. The price for the shipping is due to the weight of the book/books.

Crossroads of knowledge

1. Limitation and liberation: Women writers and the politics of genre

2. Dialoger mellan kön och genus

3. I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning I

4. Samtal om biologi. Genusforskare talar om kön och kropp

5. Spegel, gravsten eller spjutspets

6. Discussions on biology: Gender scholars talk about bodily matters

7. Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV

8. Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder

9. Body claims

10. Investigating human/animal relations in science, culture and work

11. Alice Lyttkens i och om 1930-talet

12. Normality/normativity

13. Gender and the war on terrorism. The justification of war in a post-9/11 perspective

14. Normkritisk pedagogik - Makt, lärande och strategier för förändring

15. Never mind the gap! Gendering science in transgressive encounters

16. Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik

17. Animal movements - moving animals. Essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters

18. G(l)ömda historier - klassiska normer och antik kritik

19. Transforming substance - gender in material sciences

20. Challenging popular myths of sex, gender and biology

21. Bromance och riskpareringsstrategier - maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

22. Bodies, boundaries and vulnerabilities. Interrogating social, cultural and political aspects of embodiment

23. Illdisciplined gender engaging questions of nature/culture and transgressive encounters

24. Critical perspectives on masculinities and relationalities. In relation to what?

25. Gender in transnational knowledge work

26. Lou Sullivan diaries (1970-1980) and theories of sexual embodiment