Centrum för genusvetenskap

Forskning

Forskningen som bedrivs på Centrum är tvärvetenskaplig och forskarnas kompetenser täcker discipliner inom såväl humaniora som samhällsvetenskap, medicin samt natur- och teknikvetenskap.

Forskning vid Centrum

Forskningen som bedrivs på Centrum för genusvetenskap är tvärvetenskaplig och forskarnas kompetenser täcker discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap samt medicin. Vid Centrum finns det fyra tvärvetenskapliga forskargrupper som samlar forskare från olika områden kring gemensamma forskningsämnen:

  1. Education and Science
  2. Family / Kinship
  3. Gendered Cultures
  4. Humanimal Studies

Utöver forskningsgrupperna finns det även flera olika forskningsområden: