Centrum för genusvetenskap

Torsdagsseminarium

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15 - 15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.

Mer information och schema.

Genusluncher

Tillsammans med Folkuniversitetet och Uppsala stadsteater anordnar vi den populärvetenskapliga föreläsningsserien Genuslunch. Under tre tisdagar ger forskare från Centrum föreläsningar om vitt skilda ämnen - samtidigt som gästerna intar lunch. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Under hösten 2017 har vi tagit en paus från genusluncherna men vi har redan bokat in datum och föreläsare för våren 2018, missa inte detta!

27 mars   Andrea Petitt
24 april    Anne-Sofie Nyström
15 maj     Nicole Ovesen