Centrum för genusvetenskap

Gendered Cultures Research Group

Inom kulturstudier (Gendered Cultures) definieras begreppet kultur som meningsskapande processer och praktiker. Sådana processer och praktiker återfinns i hög grad i texter, ofta förmedlade av olika medier. Texter i det här sammanhanget behöver inte bara vara skriftliga, utan textbegreppet omfattar också bilder, musik, stil – allt som är betydelsebärande och kan tolkas, eller ”läsas”.

Medlemmar:
Jenny Björklund, Helena Wahlström Henriksson, Karin S. Lindelöf, Sanja Nivesjö, Annie Woube, Pär Segerdahl, Annica Gullberg, Gabriele Griffin, Cecilia Rodéhn, Lisa Hagelin, Renita Sörensdotter, Chitra Sinha, Malin Jordal, Elina Nilsson, Andrea Petitt och Doris Leibetseder.

Kulturstudieforskare intresserar sig inte bara för texter i dess breda bemärkelse, utan också i lika hög grad för vardagslivets praktiker, kulturella fenomen och materiell kultur. Det innebär inte att kulturstudier bara fokuserar på samtiden, tvärtom. En förståelse av samtiden kräver också ett historiskt perspektiv och historiska studier.

Genusvetenskapen studerar hur kön ”görs” eller konstrueras i samhälle och kultur. Feministiska kulturstudier har internationellt sett kommit med många viktiga bidrag till förståelsen av hur genus skapas och reproduceras i kulturen. Så har exempelvis Judith Butler, Donna Haraway och bell hooks genom skilda infallsvinklar kunnat ställa viktiga frågor om makt, identitet och mening – nyckelbegrepp inom kulturstudiefältet.

Aktiviteter och forskningsprojekt
Cultural Studies-gruppen träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera work in progress och teoretiska texter. De senaste åren har diskussionerna handlat om allt från kvinnliga äventyrare till föräldralösa barn i amerikansk litteratur och kulturella representationer av manlig homosexualitet. Vi organiserar också gästföreläsningar; två forskare som besökt oss är Jack Halberstam, University of Southern California (2013), och Lois Banner, University of Southern California (2014).

I juni 2015 organiserade vi tre sessioner på temat ”Feminist Cultural Studies” på ACSIS-konferensen i Norrköping. Flera av gruppens medlemmar deltog med presentationer. En av sessionerna, ”Gender, Nation, Migration” fick särskild uppmärksamhet genom att den lyftes fram som så kallad spotlight-session i konferensprogrammet, men även de övriga två sessionerna, ”Gender and Close Relations” och ”Gender, Mediation, Consumption”, var välbesökta.

Sedan 2012 erbjuder Centrum för genusvetenskap masterkursen ”Feminist Cultural Studies”, en kurs som utvecklats av medlemmar i Cultural Studies-gruppen.

Pågående forskningsprojekt inom gruppen handlar bland annat om mäns vänskaper i det samtida Sverige, kvinnlig maskulinitet i mellankrigstidens Sverige, representationer av familj i svensk 2000-talslitteratur, sexualitet och mobilitet i sydafrikansk litteratur, tjejlopp som kulturellt fenomen, och representationer av våldtäkt och svart lesbisk sexualitet i samtida sydafrikansk kultur.

Publikationer

Kontaktinformation
Vill du ha information om eller bli medlem i Gendered Cultures-gruppen? Kontakta Jenny Björklund som koordinerar gruppen.