Centrum för genusvetenskap

Forskningsprojekt vid Centrum

I häftet nedan samt i listan till höger kan du läsa om Centrums alla pågående forskningsprojekt.

Poster booklet

Noder

Under 2016-2018 delfinansiserar Centrum för genusvetenskap den supradisciplinära forskningsnoden Vetenskap, validering, partiella perspektiv.

Kunskapsproduktion bortom normerna (Science, Validation, Partial  Perspectives. Knowledge Production Beyond the Norms). Forskningsledare är Satu Gröndahl, Ann-Sofie Lönngren, och May-Britt Öhman.

Nätverk

Nätverket Swedish Network for Family and Kinship Studies finansieras av Forte (2016 - 2018) och är placerat vid Centrum för genusvetenskap. Nätverksträffar sker en eller två gånger per år, och cirkulerar mellan lärosäten. Under 2017 kommer nätverksträffarna att hållas vid Umeå universitet (vår) och Göteborgs universitet (höst). En internationell konferens planeras till hösten 2018. För närvarande har nätverket cirka 70 medlemmar men alla som definierar sin forskning som familj och/eller släktskapsstudier är välkomna att ansluta sig till nätverket. Mer information om nätverket.  

Projekt

Becoming Human: Gender Theory and Animals in a More-than-Human World

Changing Animal Bodies: Breeding Responses to Environmental, Economic and Social Pressures

Clitoris reconstructive surgery after female genital cutting

Close Relations: Representations of Family and Kinship in 21st Century Swedish Culture

‘Corrective rape’ and the homophobic everyday in contemporary South African cultural texts

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier

Digitalisering och dess effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö (DISA)

Dygder för frigivna – en fråga om maskulinitet?

Female Masculinity in Interwar Sweden: Play, Agency, Desire

Gender and the Rhetoric of Family Law Reforms in India

Gender perspectives on family planning and preconception health

Intimate partner violence and help-seeking behavior in queer communities

Konst och natur. De tidiga tyska romantikerna.Schelling och Adorno

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet

Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen

Men’s friendships in contemporary Sweden

Norms and values in a chemistry discourse: Discursive analyses of the Swedish national test in chemistry and student answers.

On Not Owning a Story

Queer(y)ing Kinship in the Baltic region

Queer and Transgender Kinship and Family: An Ethics of Reproduction with ARTs

Sexprat på nätet. Hur heterosexuella män diskuterar sexuella problem på diskussionsforum

Staging the successful student in higher education

Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi: Antaganden och handlingar, visioner och beslut

The gender binary city

Tjejlopp som kulturellt fenomen: villkor för kvinnors motionsidrottande

Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv

Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som ett verktyg för att åstadkomma jämställda löner i den kommunala sektorn i Sverige

Vem kan bli fysiker? Diskurs, kultur och identitet i fysikutbildning