Nätverket: Family and Kinship Studies

Nätverket Swedish Network for Family and Kinship Studies finansieras av Forte (2016 - 2018) och är placerat vid Centrum för genusvetenskap. Nätverksträffar sker en eller två gånger per år, och cirkulerar mellan lärosäten. Under 2017 kommer nätverksträffarna att hållas vid Umeå universitet (vår) och Göteborgs universitet (höst). En internationell konferens planeras till hösten 2018. För närvarande har nätverket cirka 70 medlemmar men alla som definierar sin forskning som familj och/eller släktskapsstudier är välkomna att ansluta sig till nätverket.

Nod: Vetenskap, validering, partiella perspektiv

Under 2016-2018 delfinansiserar Centrum för genusvetenskap den supradisciplinära forskningsnoden Vetenskap, validering, partiella perspektiv.

Kunskapsproduktion bortom normerna (Science, Validation, Partial  Perspectives. Knowledge Production Beyond the Norms). Forskningsledare är Satu Gröndahl, Ann-Sofie Lönngren, och May-Britt Öhman.

Mer information om noden.