Perversa tidsligheter: Ageplay ur ett queertemporalt perspektiv

  • Datum: –20.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap
  • Föreläsare: Elin Bengtsson, doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Queerseminariet vid Centrum för genusvetenskap.

Queerseminarierna är en mötesplats öppen för alla som är intresserade eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. ÖPPET FÖR ALLA! Ingen föranmälan krävs.