Centrum för genusvetenskap

Solving the Gender Paradox

2016-11-03

Nordforsk har beviljat totalt 41,8 miljoner norska kronor till två forskningscentrum. Centrum för genusvetenskap som fick 20 miljoner norska kronor är ett. Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) har intervjuat projektledarna vid varje forskningscentrum samt Marianne Røgeberg från Nordforsk. Läs mer om projektet Solving the Gender Paradox.

Nyheter