Centrum för genusvetenskap

Nytt projekt: Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv

2017-01-18

Stort grattis till Cecilia Rodéhn, forskare vid Centrum för genusvetenskap, som har fått medel till projektet Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv. Cecilia är projektledare och kommer att samarbeta tillsammans med Hedvig Mårdh som är verksam vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Syftet med projektet är att undersöka hur svårt kulturarv presenteras men också hur det hanteras i stadsplanering och kulturarvsprocesser. Syftet ar att (1) undersöka befintliga representationer på platsen såsom offentlig konst, skyltar och gatunamn samt representationer pa Medicinhistoriska museet. (2) undersöka hur kulturarvet Ulleråkers sjukhus och speciellt representationer av personer med psykiska funktionsnedsättningar behandlas i planer, utredningar och liknande material och vilka inkluderingar och exkluderingar som görs. (3) undersöka den mediala debatten om omvandlingen av området och vilka sätt som personer med psykiska funktionsnedsättningar, och minnet därav, förs fram. Syftet ar att utveckla metoder for inkludering av svårt kulturarv i såväl kulturarvsprocesser som stadsutveckling.

Nyheter