Centrum för genusvetenskap

TGV:s nya nummer

2017-01-19

Centrums forskare Signe Bremer är tillsammans med Iwo Nord och Erika Alm redaktörer för det senaste numret av TGV där du bland annat kan läsa mer om cisnormativitet. Mer information om det senast numret hittar du på Nationella sekretariatet för genusforsknings hemsida.

Nyheter