Centrum för genusvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen (JLG) skall sköta Centrums löpande arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. JLG består av representanter för samtliga verksamma grupper vid Centrum (forskare, lärare och TA-personal, doktorander och studerande). Arbetsgruppen är underställd föreståndaren.

Kontakta jämställdhets- och likabehandlingsgruppen om du har frågor om Centrums jämställdhets- och likabehandlingsarbete, alternativt om du blivit utsatt för eller bevittnat trakasserier eller kränkningar. Gruppen nås på jlg@gender.uu.se. Är du student kan du också vända dig till Uppsala studentkår.

Likabehandlingsplanen 2014-2017

För tillfället utgörs gruppen av följande personer:
Nicole Ovesen (representant för doktoranderna)
Signe Bremer (representant för forskarna)
Ann-Sofie Lönngren (representant för forskarna)
Ulrika Dahl (representant för lärarna)
Julia Benjaminson (representant för administratörerna)
Sarah Häggdahl (representant för studenterna)