Likavillkorsgruppen

Likavillkorsgruppen (LVG) på Centrum för genusvetenskap ska sköta det löpande arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. LVG består av representanter för samtliga verksamma grupper vid Centrum (forskare, lärare och TA-personal, doktorander och studerande). Arbetsgruppen är underställd föreståndaren.

Kontakta likavillkorsgruppen om du har frågor om Centrums jämställdhets- och likabehandlingsarbete, alternativt om du blivit utsatt för eller bevittnat trakasserier eller kränkningar. Gruppen nås på jlg@gender.uu.se. Är du student kan du också vända dig till Uppsala studentkår.

Likabehandlingsplanen 2014-2017

Likabehandlingsplanen 2018

För tillfället utgörs gruppen av följande personer:
Nicole Ovesen (representant för doktoranderna)
Ann-Sofie Lönngren (representant för forskarna)
May-Britt Öhman (representant för forskarna)
Ulrika Dahl (representant för lärarna)
Isabel Barrios Bjurlén (representant för administratörerna)
AnnaKarin Kriström (representant för administratörerna)
Otilia Björndahl João (representant för studenterna)