Torsdagsseminarium våren 2018

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15 - 15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.

25 januari
Karin Eriksson, doktorand vid University of Washington. "Crafting womanhood: Sámi production of non-Sámi female material signifiers in 19th century Dalarna".

8 februari
Marja Vehviläinen, docent vid University of Tampere, "Knowing naturecultures: gender, class, generations".

1 mars
Jenny Bonnevier, lektor vid Örebro universitet. "Changing the world - one baby at a time: Reproductive Technologies and Feminism in Contemporary North American Culture".

22 mars
Chitra Sinha, gästforskare vid Uppsala universitet. "Political ideology, deliberative democracy and discourse formation: Bahraini women's empowerment in the new millennium".

12 april
Sofia Björk, lektor vid Göteborgs universitet. "Stolta idealiserade fäder - vad gör de med jämställdheten och hur jämställdhet kan göras?"

26 april
Jan Mendes, gästdoktorand vid Stockholms universitet. "Unveiling” the Desirability of Fear: Black and Muslim Non-Belongings in Canada & Sweden".