Centrum för genusvetenskap

Torsdagsseminarium våren 2017

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15 - 15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.

26 januari Rebecca Carbery, PhD at the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria: Online Self-representation by Non-binary Trans* and Inter* People

16 februari Srilekha Chakraborty, PhD at the Department of Sociology; Jadavpur University, India: The everyday rituals and the construction of femininities in tribes: Stories from the Santhali Girls in Jharkhand; India

23 februari Brian Heaphy, Professor in Sociology at Manchester University, UK: Ordinary Sexualities: formalised same sex relationships and the cultural politics of gender

2 mars Si Han, FD/antikvarie vid Världskulturmuseet: Secret love. HBTQ, konst och Kina

INSTÄLLD!! 16 mars Wera Grahn, Senior Lecturer at the Department of Thematic Studies - Gender Studies, Linköping University: Representing the past of the South Sámi and Norse in a borderland INSTÄLLD

20 april Jenny Sundén, professor i genusvetenskap, Södertörns Högskola: Kroppsanakronismer: Om korsetter och affektiv politik i steampunkkulturer

27 april My Klockar Linder, FD i idéhistoria, Göteborgs universitet: Frivillig och ofrivillig barnlöshet

11 maj Helena Pedersen, Senior lecturer at the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University: Desiring-machines: Animals as affective investments in education