Centre for Gender Research

Thursday seminars

The Thursday seminars are held a few Thursdays a month between 13.15 and 15.00 at the Centre for Gender Research, Villavägen 6.

The Thursday seminars bring together several different research areas; men and masculinities, body/corporeality, queer theory, and science are some themes that reflect the breadth of the research conducted at the Centre. We hope that you will find much of interest and that you will take the opportunity to participate in exciting and fruitful seminars. Lectures will be held according to the language of each title, some in Swedish and some in English.

More information and schedule.

Genusluncher

Tillsammans med Folkuniversitetet och Uppsala stadsteater anordnar vi den populärvetenskapliga föreläsningsserien Genuslunch. Under tre tisdagar ger forskare från Centrum föreläsningar om vitt skilda ämnen - samtidigt som gästerna intar lunch. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Under hösten 2017 har vi tagit en paus från genusluncherna men vi har redan bokat in datum och föreläsare för våren 2018, missa inte detta!

27 mars   Andrea Petitt
24 april    Anne-Sofie Nyström
15 maj     Nicole Ovesen