Genusteori

Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig. Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och funktionalitet. Ett urval teoretiska inriktningar undersöks och problematiseras under kursen, samt sätts i relation till varandra för att belysa brytpunkter och utvecklingslinjer.

Kontakta kursadministratören för mer information om kursen.

Undervisningsspråk: Svenska
Behörighet: Kandidatexamen
Kursplan: Kursplan för Genusteori
Anmälan: Anmälan via Uu:s utbildningssida