Identitet, praktik, politik

Med utgångspunkt i ett urval av aktuella kritiska perspektiv undersöker och problematiserar kursen identitet som kritiskt begrepp, politiskt verktyg, och levd praktik. Teorier som formulerats inom genusvetenskapen är särskilt centrala, och omfattar teoretiseringar av såväl kön/genus som sexualiteter, etniciteter och rasifiering. Teorier om identitet som konstruktion är centrala. Kursen anlägger såväl samtida som historiska perspektiv. I kursen ingår ett självständigt skriftligt moment.

Kontakta kursadministratören för information om kursen, liksom schema och litteraturlista.

Undervisningsspråk: Svenska
Behörighet: Kandidatexamen
Anmälan: Uu:s utbildningssida