Centrum för genusvetenskap

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning dvs praktik kan ingå som valbart moment för programstudenter i masterprogrammet i humaniora inriktning genusvetenskap. Kontakta studierektor för mer information.