Centrum för genusvetenskap

Forskarutbildning i genusvetenskap

Det har funnits doktorander verksamma vid Centrum för genusvetenskap sedan 2003, men dessa har varit inskrivna vid andra institutioner, och alltså varit ”delade” mellan genusvetenskap och ett annat ämne, med handledning från båda sina enheter. Ett antal doktorander har sedan 2007 disputerat efter sådan delad affiliering, vilket vill säga att de disputerat i ett annat ämne, men med genusvetenskaplig inriktning. För närvarande är åtta doktorander verksamma vid Centrum, vilka antingen är affilierade med ett annat ämne vid universitetet, eller med en genusvetenskaplig institution vid annat lärosäte. Från och med hösten 2016 finns en forskarutbildning i genusvetenskap vid universitetet. Detta innebär att det i framtiden kommer att finnas såväl ”delade” doktorander som doktorander i genusvetenskap vid Centrum. Doktoranderna bidrar starkt till att göra Centrum till en dynamisk mång- och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Doktorandtjänster annonseras på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering. Kontakta Studierektor för forskarutbildningen Helena Wahlström Henriksson för mer information.

Forskarutbildning i Sverige

In Sweden, unlike many other countries, PhDs are categorized as employees (not as students) during their training, and therefore have certain rights and obligations vis-a-vis the Centre and the University. Also, because of this, they must be salaried by the department where they are employed, and have access to certain services etcetera.

According to Swedish law, the funding of the PhD candidate (for 4 years at full time or for 8 years at half time) must be guaranteed, before the candidate can be admitted into the program. Such funding may be provided by Uppsala University, by other universities, by organizations, national authorities or other grant-giving institutions, in Sweden or abroad. Funding may also be provided through externally funded research projects that include PhDs.

PhDs may be asked to teach as part of their training. When this happens, the teaching leads to a prolongation of the time period the PhD is employed.