Genusvetenskap C 2019/2020 (30 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 5 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-04502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Genusvetenskap A och B, 60 hp, eller Feministiska studier A och B, 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Genusvetenskap C innebär ytterligare fördjupning och breddning i relation till Genusvetenskap B, och större fokus ligger på självständighet och vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen sker nu huvudsakligen genom seminarier och individuell uppsatshandledning.

Mer information

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Kv Botan, Villav 6 75236 Uppsala

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Jenny Björklund jenny.bjorklund@gender.uu.se

Telefon: 018-471 57 96