Vad händer på Centrum?

Vid Centrum för genusvetenskap har vi flera öppna föreläsningar, seminarier och andra evenemang varje termin. 

Välkommen till våra öppna föreläsningar och seminarier!