Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Genusvetenskap syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus, samt utforska hur kön/genus samspelar med andra maktdimensioner, som exempelvis sexualitet, rasifiering, materiella omständigheter, funktionalitet och ålder. 

Inställda evenemang

På grund av coronavirusets spridning har Centrum för genusvetenskap beslutat att ställa in Genusstafetten den 24 mars, Genusluncherna den 23 april och 14 maj, samt våra Torsdagsseminarier denna termin. 

Information om våra evenemang uppdateras löpande här på vår webbsida och på Facebook