Education and Science Research Group

Forskargruppen EduS (Education and Science) arbetar med projekt som tar sikte på att undersöka olika pedagogiska rum, lärar-, elev- och studentidentiteter, samt lärandestrategier. Vi är intresserade av hur kunskap och identiteter skapas i olika slags utbildningsinstitutioner. Hur påverkar ämneskulturer, kunskapssyn, språk och pedagogiska praktiker lärande- och identitetsprocesser? Hur reproduceras och utmanas maktrelationerna i dessa processer och på vilka sätt är de genusifierade?

Medlemmar:
Forskarna som ingår i EduS är Kristina Andersson, Anna DanielssonMaja ElmgrenSusanne EngströmAnnica Gullberg, Katerina Pia GünterCathrine HasseAnita Hussénius, Carolyn JacksonAnders JohanssonPetra KorallJohanna LarssonJuvêncio Manuel NotaAnne-Sofie Nyström, Anne-Kathrin Peters, Cecilia RhodénDoris RuschMinna Salminen-Karlsson, Kate ScantleburyCecilia Rodéhn och Catarina Wahlgren.


Pågående projekt och aktiviteter
För närvarande bedrivs två större forskningsprojekt som finansieras av Vinnova inom gruppen, fem doktorandprojekt och ett högskolepedagogiskt projekt. 

Pågående PhD projekt:


Fler pågående forskningsprojekt:

  • Anita Hussénius ansvarar för ett genusinriktat forsknings- och interventionsprojekt inom ramen för det Vinnova-finansierade kompetenscentret Batteries Sweden, BASE. I kompetenscentret ingår partners från lärosäten (UU, KTH, Chalmers) samt ett stort antal företag.

  • Kristina Andersson är ansvarig för genus och jämställhetsfrågor i AddLife. AddLife är ett Vinnova finansierat kompetenscentrum som syftar på att utveckla, tillhandahålla och stödja en framtida tillgång på kompetens och teknologi inom Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna.

  • Annica Gullberg, Ingrid Ahnesjö och Katerina Pia Günter utvecklar kursen Kön i Biologi och Genusvetenskap. I den tvärvetenskapliga kursen möts biologi och genusvetenskap avseende genus och kön.

Avslutade projekt:

Senast uppdaterad: 2022-04-08