Program, nätverk och noder

Innehåll:

Här kan du läsa mer om de program, nätverk och noder som är knutna till Centrum för genusvetenskap.


Nordwit

Nordwit is a Nordic Centre of Excellence, established in 2017 and funded by NordForsk. It is concerned with women’s careers in technology-driven research and innovation in and outside of academe. Nordwith is coordinated by Prof Gabriele Griffin at Uppsala University.

Technologisation is changing the world of work. It erases previous forms and types of employment, gives rise to new jobs, and transforms existing work. 

The objective of NORDWIT is to investigate and enhance women's career oppurtunities and trajectories in technology-driven research and innovation cross-sectorally in public and private sectors, and in civil society. The goal is to improve the gender balance in the research and innovation fields in the new technology driven economies. 

Three core research teams located at Uppsala University, Tampere University, and the Western Norway Research Institute are focusing on four pillars of research:

  1. Women’s technology-driven careers in rural regions
  2. Research-intensive science and innovation areas 
  3. eHealth
  4. Digital humanities 

It also collaborates with 24 external partners located in Sweden, Norway, Finland, USA and Canada. 

Go to Nordwit's website >>


Gender mainstreaming: Developing competencies in higher education for gender equality, peace-building and gender-sensitive research coordinators

The Centre for Gender Research made a successful application to the Swedish International Development Agency (SIDA) to be a partner in a 5-year program led by Eduardo Montelane University (EMU), Mozambique, on Gender Mainstreaming: Developing Competencies in Higher Education for Gender Equality, Peace-building and Gender-Sensitive Research Coordinators. 

The program is set to start in January 2018. It includes training MA and PhD students from EMU in Gender Research, supporting the development of gender sensitive policies and training gender equality ambassadors at EMU.

Prof Gabriele Griffin is the Coordinator at the Centre for this initiative which includes Dr Minna Salminen Karlsson as one of the Centre staff involved, as well as Dr Anne Kubai, Dr Jill Tenholm, and Prof Beth Ahlberg. The program also involves Dr Nadine Lake at the Free State University, South Africa.


Excellensprogrammet GenNa

År 2006 fick Centrum för genusvetenskap tillsammans med Genuscentrum vid Umeå och Linköpings universitet dela på 60 miljoner kronor för att under en femårsperiod stärka vår genusforskning samt bli internationellt etablerade.

Det internationella forskningsprogrammet GenNa: Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters leddes av professor Margaretha Fahlgren och koordinerades först av docent Tora Holmberg och sedan av FD Anita Hussénius.

Excellensprogrammet pågick fram till 2012, men många av de starka forskningsgrupper, intressanta projekt och internationella samarbeten som kom till under GenNa-tiden lever vidare vid Centrum för genusvetenskap.


Nätverk: family and kinship studies

Nätverket Swedish Network for Family and Kinship Studies finansieras av Forte (2016 - 2018) och är placerat vid Centrum för genusvetenskap.

Nätverksträffar sker en eller två gånger per år, och cirkulerar mellan lärosäten. För närvarande har nätverket cirka 70 medlemmar men alla som definierar sin forskning som familj och/eller släktskapsstudier är välkomna att ansluta sig till nätverket.

Swedish Network for Family and Kinship Studies >>


Nod: Vetenskap, validering, partiella perspektiv

Under 2016-2018 delfinansiserade Centrum för genusvetenskap den supradisciplinära forskningsnoden Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna (Science, Validation, Partial  Perspectives. Knowledge Production Beyond the Norms).

Forskningsledare: Satu GröndahlAnn-Sofie Lönngren, och May-Britt Öhman.

Mer information om noden >>