Publikationer

 • Anderssson, Kristina; Hussenius, Anita; Gullberg, Annica; Danielsson, Anna et al.

  Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie i gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen

  Ingår i Resultatdialog 2019, s. 10-13, 2019.

 • Room Å80121, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2020-01-15 kl 10:15

  Larsson, Johanna

  Becoming a physics teacher: Disciplinary discourses and the development of professional identity

  Open access
 • Griffin, Gabriele

  The Times They Are A-Changing: Black and Asian Drama in Britain

  Ingår i Hard Times, s. 90 90-98 98, 2019.

 • Flodin, Camilla

  Art and the Possibility of a Liberated Nature

  Ingår i Adorno Studies, s. 79 79-93 93, 2019.

  Open access
 • Flodin, Camilla; Johansson, Sven Anders

  Introduction to Special Issue: Adorno and the Anthropocene

  Ingår i Adorno Studies, s. i i-iv iv, 2019.

  Open access
 • Griffin, Gabriele; Leibetseder, Doris

  'Only Applies to Research Conducted in Sweden...': Dilemmas in Gaining Ethics Approval in Transnational Qualitative Research

  Ingår i International Journal of Qualitative Research, 2019.

 • Mphaphuli, Memory; Griffin, Gabriele

  'Ducking, diving and playing along': Negotiating everyday heteroerotic subjectivity in the field

  2019.

  Open access
 • Saeed, Muhammad; Griffin, Gabriele

  Researching a Sensitive Topic in an Unstable Environment: Fieldwork Dilemmas in the Khyber-Pakhtunkhwa Provice of Pakistan

  Ingår i Qualitative Research Journal, s. 248 248-258 258, 2019.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna; Danielsson, Anna; Anderssson, Kristina

  How does Gendering Matter in Preschool Science: Emergent Science, ‘Neutral’ Environments and Gendering Processes in Preschool

  Ingår i Gender and Education, 2019.

  Open access
 • Scantlebury, Kathryn; Hussenius, Anita; Ivarsson, Jenny

  Learning about the material, struggling with entanglement and staying with the trouble

  Ingår i Critical Voices in Science Education Research: Narratives of Hope and Struggle, s. 235-245, 2019.

 • Anderssson, Kristina; Gullberg, Annica; Danielsson, Anna; Scantlebury, Kathryn et al.

  Chafing borderlands: obstacles for science teaching and learning in preschool teacher education

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, 2019.

 • Hagelin, Lisa

  Väggarnas vittnesbörd. Graffiti och gravinskrifter berättar om livet i Rom, Dominic Ingemark

  Ingår i Medusa, s. 37 37-39 39, 2019.

 • Rodéhn, Cecilia

  EXHIBITING DOCTORS AND NURSES: Queering Professional Education in a Medical Museum

  Ingår i STEM of Desire: Queer Theories and Science Education, s. 269-287, 2019.

 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  Toward a feminist transport and mobility future: from one to many tracks

  Ingår i Integrating Gender into Transport Planning , 2019.

 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  Integrating Gender into Transport Planning: From One to Many Tracks

  2019.

 • Fox, Rebekah; Gee, Nancy R.

  Great expectations: changing social, spatial and emotional understandings of the companion animal-human relationship

  Ingår i Social & cultural geography (Print), s. 43-63, 2019.

 • Rodéhn, Cecilia

  Science centres, gender and learning

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 157-167, 2019.

  Open access
 • Jordal, Malin; Griffin, Gabriele; Sigurjonsson, Hannes

  'I want what every other woman has': reasons for wanting clitoral reconstructive surgery after female genital cutting – a qualitative study from Sweden

  Ingår i Culture, Health and Sexuality, s. 701-716, 2019.

  Open access
 • Scantlebury, Kathryn; Hussénius, Anita; Andersson, Kristina; Gullberg, Annica et al.

  Communicating through silence: Examining the unspoken, the unsaid, and the "not done" in science education.

  Ingår i Material Practice and Materiality: Too Long Ignored in Science Education, 2019.

 • Scantlebury, Kathryn; Danielsson, Anna; Hussénius, Anita; Gullberg, Annica et al.

  Using Spacetimemattering to Engage Science Education with Matter and Material Feminism

  Ingår i Material Practice and Materiality: Too Long Ignored in Science Education, s. 39-50, 2019.

 • Nyström, Anne-Sofie; Jackson, Carolyn; Salminen Karlsson, Minna

  What counts as success?: Constructions of achievement in prestigious higher education programmes

  Ingår i Research Papers in Education, s. 465-482, 2019.

  Open access
 • Hagelin, Lisa

  Roman freedmen and virtus – constructing masculinity in the public sphere

  Ingår i Acta Hyperborea, s. 191-205, 2019.

 • Bjarnegård, Elin; Murray, Rainbow

  Revisiting Forms of Representation by Critically Examining Men

  Ingår i Politics & Gender, s. 265-270, 2018.

 • Bjarnegård, Elin; Murray, Rainbow

  Critical Perspectives on Men and Masculinities in Politics: Introduction

  Ingår i Politics & Gender, s. 264-265, 2018.

 • Petitt, Andrea; Bull, Jacob

  Imag(in)ing 'good' Swedish meat: gender, sexuality, race and nation in the sale of higher welfare chicken

  Ingår i Gender, Place and Culture, s. 1622-1645, 2018.

  Open access
 • Hussenius, Anita; Gullberg, Annica; Anderssson, Kristina

  Feministisk pedagogik som skaver? Förutsättningar, avvägningar och den "hopplösa" ämnesinnehållsliga anpassningen

  Ingår i Tidskrift för genusvetenskap, s. 104-122 104-122-, 2018.

 • Hussenius, Anita

  Bland provrör och spektrometrar. Materiens agens och materiell dysfunktionalitet

  Ingår i Tidskrift för genusvetenskap, s. 31 31-50 50, 2018.

 • Hussenius, Anita; Gullberg, Annica; Anderssson, Kristina

  Naturvetenskap och utbildning. En materiell, skev, "sexig" och skavande historia?

  Ingår i Tidskrift för genusvetenskap, s. 2 2-5 5, 2018.

 • Hussenius, Anita; Anderssson, Kristina; Gullberg, Annica

  Tidskrift för genusvetenskap: Tema: Naturvetenskap och utbildning

  2018.

  Open access
 • Anderssson, Kristina

  Biologi under lupp.: Hierarkier, strategier och skevheter

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 53-74, 2018.

 • Dahl, Ulrika

  Same Technology, Different Policies: Feminist Perspectives on Assisted Reproduction in a Global Market Place

  Ingår i Lambda Nordica, s. 181-186, 2018.

 • Dahl, Ulrika; Björklund, Jenny

  What’s Queer and New in Apocalyptic Times

  Ingår i Lambda Nordica, s. 7-18, 2018.

  Open access
 • Anderssson, Kristina; Gustafsson, Christina

  Teori och praktik i synergi – produktarbete som självständigt arbete

  2018.

  Open access
 • Björklund, Jenny

  Killing Family Joy: Mothers on the Run in Twenty-First Century Swedish Literature

  Ingår i Women's Studies, s. 806-828, 2018.

  Open access
 • Griffin, Gabriele; Hayler, Matt Steven

  Collaboration in Digital Humanities Research - Persisting Silences

  Ingår i Digital Humanities Quarterly, 2018.

 • Flodin, Camilla

  "The eloquence of something that has no language": Adorno on Hölderlin's Late Poetry

  Ingår i Adorno Studies, s. 1 1-27 27, 2018.

  Open access
 • Fahlgren, Margaretha; Wistrand, Birgitta

  Älska eller älskas: Makt och känslor i politiska biografier

  Appell förlag, 2018.

 • Iordanoglou, Dimitrios; Tralau, Johan

  Approaching Beginnings: The Origins of Politics and Political Thought in Ancient Greece

  Ingår i Eranos, s. 1-12, 2018.

 • Iordanoglou, Dimitrios; Lindqvist, Janne

  Double Trouble: Reclaiming the Dissoi Logoi

  Ingår i Eranos, s. 77-94, 2018.

 • Leibetseder, Doris; Griffin, Gabriele

  Queer and Trans Reproduction with Assisted Reproductive Technologies (ART), in Europe

  2018.

 • Leibetseder, Doris; Griffin, Gabriele

  Introduction: Queer and Trans Reproduction with Assisted Reproductive Technologies (ART), in Europe

  Ingår i Journal of International Women's Studies, s. 1-9, 2018.

  Open access
 • Leibetseder, Doris

  Queer and Trans Access to Assisted Reproductive Technologies: A Comparison of Three EU-States, Poland, Spain and Sweden

  Ingår i Journal of International Women's Studies, s. 10-26, 2018.

  Open access
 • Wahlström Henriksson, Helena; Soltorp, Anna

  Normalspannet?: Ett samtal om vanmakt, allmakt och att orka vara (o)tillräcklig

  Ingår i Mamma hursomhelst, s. 143-157, 2018.

 • Rodéhn, Cecilia

  Emotions in the Museum of Medicine. An investigation of how museum educators employ emotions and what these emotions do

  Ingår i International Journal of Heritage Studies (IJHS), 2018.

  Open access
 • Larsson, Johanna; Airey, John; Danielsson, Anna; Lundqvist, Eva

  A Fragmented Training Environment: Discourse Models in the Talk of Physics Teacher Educators

  Ingår i Research in science education, 2018.

  Open access
 • Dahl, Ulrika

  Queering Sexism and Whiteness with Marilyn Frye

  Ingår i Paragraph, s. 333-348, 2018.

 • Dahl, Ulrika

  Moderskapande meditationer och variationer

  Ingår i Mamma hursomhelst, s. 47-61, 2018.

 • Lönngren, Ann-Sofie

  Kampen om 'människan'.: Några nedslag i skildringen av romer i svensk litteratur efter 1880.

  Ingår i Studia Multiethnica Upsaliensia, s. 14-18, 2018.

 • Lönngren, Ann-Sofie; Adomnicai, Diana-Petronela; Eddebo, Johan; Grahn, Lisa et al.

  Rapport från konferensen Borders and bridges. Nordic nationalisms and transationalisms: Scandinavian studies, UC Berkeley, 9-10 mars, 2018

  Ingår i Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, s. 34-37, 2018.

 • Griffin, Gabriele

  Ein Schuss Energie oder ein Schuss ins Knie?: Geschlechterwissen in der unternehmerischen Universitaet aus britischer Sicht

  Ingår i Vermessene Raeume, gespannte Beziehungen, s. 71-100, 2018.

 • Woube, Annie

  Racing against age?: Gender, age, and body among senior participants in women-only sports races

  Ingår i Loisir et Société, s. 297-310, 2018.

  Open access
 • Sigurjonsson, Hannes; Jordal, Malin

  Addressing Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) in the Era of Clitoral Reconstruction: Plastic Surgery.

  Ingår i Current Sexual Health Reports, s. 50-56, 2018.

  Open access
 • Jordal, Malin

  The meaning of clitoral reconstruction (CR) and female genital cutting among immigrant women asking for CR surgery in Sweden

  Ingår i Body, migration and re/constructive surgery, s. 95-109, 2018.

 • Griffin, Gabriele

  Förändras tillsammans: Moderskap och utveckling i Deborah Levys Hot Milk

  Ingår i Mamma hursomhelst, s. 228-236, 2018.

 • Griffin, Gabriele; Jordal, Malin

  Body, Migration, Re/Constructive Surgery: Making the Gendered Body in a Globalized World

  2018.

 • Nyarango, Margaret; Griffin, Gabriele

  Circumsizing the mind, reconstructing the body: Contextualizing genital reconstructive surgery in Burkina Faso

  Ingår i Body, Migration, Re/Constructive Surgery, s. 121-139, 2018.

 • Ljungkvist, John; Ekblom, Anneli; Rodéhn, Cecilia; Hallgren, Karin

  Introduktion

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer -, s. 1-16, 2018.

 • Jordal, Malin; Wahlberg, Anna

  Challenges in providing quality care for women with female genital cutting in Sweden: A literature review

  Ingår i Sexual & Reproductive HealthCare, s. 91-96, 2018.

 • Dahl, Ulrika; Kennedy-Mcfoy, Madeleine; Sundén, Jenny; Gálvez-Muñoz, Lina et al.

  Femininity revisited: A roundtable

  Ingår i The European Journal of Women's Studies, s. 384-393, 2018.

 • Dahl, Ulrika

  (The promise of) Monstrous kinship? Queer Reproduction and the Somatechnics of Sexual and Racial Difference

  Ingår i Somatechnics, s. 195-211, 2018.

 • Rodéhn, Cecilia

  Ulleråkers sörjbara andra.: Ett queertperspektiv på det psykiatriska sjukhusets kulturarv

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 29-50, 2018.

 • Segerdahl, Pär

  Intellectual Asceticism and Hatred of the Human, the Animal, and the Material

  Ingår i Nordic Wittgenstein Review, s. 43-58, 2018.

  Open access
 • Johansson, Anders

  Negotiating intelligence, nerdiness, and status in physics master’s studies

  Ingår i Research in science education, 2018.

  Open access
 • Griffin, Gabriele

  "It's not just a matter of speaking...": the vicissitudes of cross-cultural interviewing

  Ingår i QUALITATIVE RESEARCH JOURNAL, s. 105 105-114 114, 2018.

 • Rodéhn, Cecilia

  Utfärder till Gamla Uppsala

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer: fallstudie Gamla Uppsala, s. 175-202, 2018.

  Open access
 • Nicklasson, Emil; Rodéhn, Cecilia; Persson, Kristina

  En Annorlunda Visning

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer, s. 77-90, 2018.

  Open access
 • Rodéhn, Cecilia

  Landskapsbruk och Museipedagogik

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer, s. 31-76, 2018.

  Open access
 • Ljunkvist, John; Ekblom, Anneli; Rodéhn, Cecilia; Karin, Hallgren

  Introduktion

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer: fallstudie Gamla Uppsala, s. 1-16, 2018.

  Open access
 • Powell, Stina; Ah-King, Malin; Hussenius, Anita

  "Are we to become a gender university?': Facets of resistance to a gender equality project

  Ingår i Gender, Work and Organization, s. 127-143, 2018.

  Open access
 • Dahl, Ulrika; Sundén, Jenny

  ‘Guest editors’ introduction’, European Journal of Women’s Studies:

  Ingår i The European Journal of Women's Studies, s. 269-277, 2018.

 • Wahlström Henriksson, Helena; Olsson, Annika

  I vetenskapandets vardagsrum: Representationer av genusforskning och genusvetenskap i KVT/TGV 1980-2017

  Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap, s. 5-27, 2018.

 • Salminen-Karlsson, Minna; Wolffram, Andrea; Almgren, Nina

  Excellence, Masculinity and Work-Life Balance in Academia: Voices from Researchers in Germany andSweden

  Ingår i International Journal of Gender, Science and Technology, s. 52-71, 2018.

  Open access
 • Björklund, Jenny

  Motherhood Gone Wrong: Failure as Resistance in Twenty-First Century Swedish Literature

  Ingår i Contemporary Women's Writing, s. 83-100, 2018.

 • Rodéhn, Cecilia

  Vetenskap, religion och ursprung. Valencias museer

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 18-25, 2018.

 • Danielsson, Anna; Andersson, Kristina; Gullberg, Annica; Hussénius, Anita

  Naturvetenskap för yngre barn – vilket kunskapsinnehåll (o)synliggörs i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning.

  Ingår i Högre Utbildning, s. 1-13, 2018.

 • Bodin, Maja; Tydén, Tanja; Käll, Lisa; Larsson, Margareta

  Can Reproductive Life Plan-based counselling increase men's fertility awareness?

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 255-263, 2018.

  Open access
 • Heggestad, Eva

  Amalia Fahlstedt: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Sara Pfeiffer: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Mathilda Roos: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Alice Lyttens: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Amanda Kerfstedt: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Wilhelmina Gravallius: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Sigrid Elmblad: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Josefina Wettergrund: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Elna Tenow: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Heggestad, Eva

  Anna Wahlenberg: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  2018.

 • Goedecke, Klara

  "Other Guys Don't Hang Out Like This": Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Open access
 • Jordal, Malin; Griffin, Gabriele

  Clitoral Reconstruction: Understanding Changing Gendered Health Care Needs in a Globalized Europe

  Ingår i The European Journal of Women's Studies, s. 154-167, 2018.

 • Holmberg, Tora; Bull, Jacob; Åsberg, Cecilia

  Animal Places. Lively Cartographies of Human-Animal Relations

  Routledge, 2018.

 • Leibetseder, Doris

  Queer Reproduction Revisited & Why Race, Class and Citizenship Still Matters: A Response to Cristina Richie

  Ingår i Bioethics, s. 138-144, 2018.

  Open access
 • Dahl, Ulrika

  Becoming fertile in the land of organic milk: Lesbian and queer reproductions of femininity and motherhood in Sweden

  Ingår i Sexualities, s. 1021-1038, 2018.

 • Flodin, Camilla

  Adorno and Schelling on the art–nature relation

  Ingår i British Journal for the History of Philosophy, s. 176-196, 2018.

  Open access
 • Holmberg, Tora; Bull, Jacob

  Introducing Animals, Places and Lively Cartographies

  Ingår i Animal Places., s. 1-14, 2018.

 • Gullberg, Annica; Anderssson, Kristina; Danielsson, Anna; Scantlebury, Kathryn et al.

  Pre-service teachers' views of the child: Reproducing or challenging gender stereotypes in science in preschool

  Ingår i Research in science education, s. 691-715, 2018.

  Open access
 • Hussenius, Anita

  In what way does the culture of science and images of science affect the science educational process? : Forming bonds - Breaking bonds

  Ingår i 13 Questions in Science Education, s. 361-373, 2018.

 • Danielsson, Anna; Berge, Maria; Lidar, Malena

  Knowledge and power in the technology classroom:: a framework for studying teachers and students in action

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 163-184, 2018.

  Open access
 • Johansson, Anders; Andersson, Staffan; Salminen-Karlsson, Minna; Elmgren, Maja

  “Shut up and calculate”: the available discursive positions in quantum physics courses

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 205-226, 2018.

  Open access
 • Wajstedt, Liselotte; Öhman, May-Britt

  ”Jag vill högt och ljudligt tala om tystnaden”: JORINDAS RESA, stormarna och vägarna vidare

  Ingår i Uppsala mitt i Sápmi – Sábme – Saepmie II, s. 89-98, 2017.

  Open access
 • Bodin, Maja; Tydén, Tanja; Käll, Lisa; Larsson, Margareta

  The effect of introducing Reproductive Life Plan-based counselling during men's sexual health visits: a randomized controlled trial

  Ingår i Human Reproduction, s. 395-396, 2017.

 • Zachrisson, Inger; Öhman, May-Britt; Hedlund, Cecilia; Larsson, Gunilla

  Samiskt och nordiskt: Dalvedhs performance, vikingatida kvinnor, arkeologioch förhistoria i Norge och Sverige… En rapport

  Ingår i Uppsala mitt i Sápmi – Sábme – Saepmie II, s. 63-68, 2017.

  Open access