Disputation: Klara Goedecke "Other Guys Don´t Hang Out Like This" - Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Doktorand: Klara Goedecke, doktorand i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Klara Goedecke
  • Disputation

Klara Goedecke, doktorand i genusvetenskap försvarar sin avhandling. Opponent: Professor Sasha Roseneil, Essex University.

Klara Goedecke har i sitt avhandlingsarbete undersökt meningsskapanden 
kring vänskapsrelationer mellan män. Goedecke är intresserad av vilka idéer om 
intimitet som används för att ge mening åt vänskapsrelationerna, men 
också hur makt, privilegier, sårbarhet, homoerotik och homofobi hanteras. 
Avhandlingsarbetet har utgått från individuella intervjuer med män och 
parintervjuer med män som är vänner med varandra.

Läs avhandlingens abstract här.