Torsdagsseminariet - två presentationer, ett om samtyckeslagen, och ett om förlossningsskador

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Föreläsare: Hilda Broqvist och Sara Persson
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Två av Centrums tidigare Masterstudenter presenterar sina Masterarbeten:

"Allt annat än ett ja...": En genusvetenskaplig analys av det sexuella samtyckets konstruktion i lagstiftningsprocessens publikationer (Hilda Broqvist)

samt

Erfarenheter av förlossningsskador: Hur genus- och sexualitetsnormer påverkar diagnostik, vardagsliv och sjukvård i Sverige (Sara Persson)

Centrum för genusvetenskaps återkommande torsdagsseminarier är öppna för alla intresserade. Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden för att reflektera bredden inom genusforskning. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla!