Torsdagsseminariet

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl. 13.15–15.00 som är öppet för alla intresserade. Med anledning av covid-19 håller vi alla våra seminarier under HT2020 som webbinarium. 

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden för att reflektera bredden inom genusforskning. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla! 

Notera att seminarier med engelska titlar hålls på engelska. 

Torsdagsseminariet - program HT2020

24 SEPTEMBER, Webbinarium 
En av Centrums tidigare Masterstudenter presenterar sitt Masterarbete:

Experiences of maternal birth injuries: How gender and sexuality norms affect diagnostics, everyday life and healthcare in Sweden
Sara Persson

Efter presentation finns även möjlighet till en Q&A kring livet efter studierna, för den som är intresserad. 

Anmälan till seminariet


8 OKTOBER, Webbinarium 
Unpacking the coloniality of power nexus in Indian surrogacy
Johanna Gondouin, Research Fellow, Department of Thematic Studies, Linköping University

Anmälan till seminariet


22 OKTOBER, Webbinarium 
Children and child-centeredness as social mechanisms in father-to-father relations during parental leave
Tobias Axelsson, Senior Lecturer, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University

Anmälan till seminariet


5 NOVEMBER, Webbinarium 
Gendered territoriality and the contemporaneity of colonialism in present-day Brazil
Patricia Lorenzoni, Research Fellow, Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University

Anmälan till seminariet


3 DECEMBER, Webbinarium 
Messy Trans Experiences in Norway and the Paradox of Legal Gender Recognition
france rose hartline, PhD, Norwegian University of Science and Technology

Anmälan till seminariet


10 DECEMBER, Webbinarium 
The toxicity of industrial/breadwinner masculinities; when climate change denial and white supremacy meet 
Martin Hultman, Associate Professor in Science-, Technology- and Environmental Studies, Chalmers University of Technology

Anmälan till seminariet