Torsdagsseminariet

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl. 13.15–15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap; män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla! 
Ingen föranmälan krävs.

Torsdagsseminariet - program VT2020

23 januari
‘The Personal is Political’ – From One’s Own Anger to the Other’s Compassion. Feminist Activism in Historical Context
Valgerður Pálmadóttir, visiting researcher, Iceland University

13 februari
Ancient Myth and the Public Secret of Rape
Sigrid Schottenius Cullhed, researcher at the Department of Literature, Uppsala University

27 februari
Är pilgrimen vår tids profet? Genus, hälsa och ekologi i samtida pilgrimsrörelse
Lena Gemzöe, Professor i genusvetenskap, Stockholms universitet

19 mars - INSTÄLLT!
Unpacking the Coloniality of Power Nexus in Indian Surrogacy
Johanna Gondouin, research fellow, Department of Thematic Studies, Linköping University

2 april - INSTÄLLT!
Using the F-word in Foreign Policy: What Sweden’s Feminist Foreign Policy Means for Women, Peace and Security
Deanna Pittman, visiting PhD student, New York University

16 april - INSTÄLLT!
Messy Trans Experiences in Norway and the Paradox of Legal Gender Recognition
france rose hartline, PhD, Norwegian University of Science and Technology

7 maj - INSTÄLLT!
Children and Child Centeredness as Social Mechanisms in Paternal Relations During Parental Leave
Tobias Axelsson, Senior lecturer, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University

28 maj - INSTÄLLT!
Relationality as a Utopian Concept in the Works of Judith Butler, Sara Ahmed and Édouard Glissant
Sahra Dornick, PhD, Center for Interdisciplinary Women’s and Gender Studies, Technical University Berlin