Torsdagsseminarier

Grafisk färgglad bild med texten thursday seminars

Centrum för genusvetenskap arrangerar öppna seminarier på torsdagar. Seminarierna reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum och lyfter olika teman såsom män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap. 

Syftet med seminarierna är också att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena och mellan forkare och studenter.

Vårens seminarieserie hålls online, via Zoom. Torsdagar 13.15-15. Vänligen registrera dig innan seminariet så får du en länk på mail.

Program HT2020

24 SEPTEMBER, Webbinarium 
En av Centrums tidigare Masterstudenter presenterar sitt Masterarbete:

Experiences of maternal birth injuries: How gender and sexuality norms affect diagnostics, everyday life and healthcare in Sweden
Sara Persson


8 OKTOBER, Webbinarium 
Unpacking the coloniality of power nexus in Indian surrogacy
Johanna Gondouin, Research Fellow, Department of Thematic Studies, Linköping University


22 OKTOBER, Webbinarium 
Children and child-centeredness as social mechanisms in father-to-father relations during parental leave
Tobias Axelsson, Senior Lecturer, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University


5 NOVEMBER, Webbinarium 
Gendered territoriality and the contemporaneity of colonialism in present-day Brazil
Patricia Lorenzoni, Research Fellow, Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University


3 DECEMBER, Webbinarium 
Messy Trans Experiences in Norway and the Paradox of Legal Gender Recognition
france rose hartline, PhD, Norwegian University of Science and Technology


10 DECEMBER, Webbinarium 
The toxicity of industrial/breadwinner masculinities; when climate change denial and white supremacy meet 
Martin Hultman, Associate Professor in Science-, Technology- and Environmental Studies, Chalmers University of Technology