Centrum har fått sin första egna doktor

2018-03-08

Klara Goedecke, doktorand i genusvetenskap blir historisk. Hon är den första att doktorera i ämnet genusvetenskap från Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Den 15 mars försvarade hon sin avhandling som undersöker hur vänskap mellan män ser ut.

Illustration: Karin Ohlsson

"Other Guys Don´t Hang Out Like This" är deltiteln på hennes avhandling. Citatet kommer från en av de män hon intervjuat, när han beskriver sin närmaste vänskapsrelation.

­–Jag ville ta reda på vilka idéer om intimitet som används för att ge mening åt deras vänskap, men också hur de hanterar frågor rörande makt, privilegier, sårbarhet, homoerotik och homofobi i sina vänskapsrelationer, säger Klara Goedecke, doktorand i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap.

Klara Goedecke har ett starkt intresse i jämlikhets- och feministiska frågor och valet av ämnet genusvetenskap gav henne möjligheten att fördjupa sitt engagemang och sina kunskaper. Hon läste sin grundutbildning i ämnet på Centrum för genusvetenskap och blev sedan antagen som doktorand 2012 då hon påbörjade sitt avhandlingsarbete.

I hennes avhandling framkommer det att de män hon intervjuat tycker att vänskap är en viktig fråga för dem. Männen hyllar sina nära vänskaper på olika sätt, bland annat genom kramar, samtal och stöd. De kopplar ihop sin syn på vänskap med olika typer av att vara man. Dessa vita, välutbildade och heterosexuella män tycker att så kallad ”grabbig vänskap” är både ytlig och oäkta och de positionerar sig gentemot andra män genom att hävda att de vågar vara nära sina manliga vänner.

– Vänskap blev på så sätt en politisk fråga, sammankopplad med genuspolitiska ställningstaganden rörande homofobi, homoerotik, genusrelationer och olika former av manlighet. Dessa diskussioner kan kopplas till idéer om den svenska jämställdheten, och om jämställda svenska män, säger Klara Goedecke.

Men i avhandlingens arbete framkommer också hur männens berättelser om vänskap är motstridiga. Gränser mellan olika grupper av män och mellan olika sorters fysisk närhet reproducerades och familjens och heterosexualitetens centrala roll ifrågasattes inte.

– Jag menar att männens tal om vänskap kan ses som en könad vänskapspolitik, som innehåller radikala öppningar för nya sorters närhet mellan män och nya diskussioner om vad en man ska vara men också stängningar, där distinktioner, kategoriseringar och maktrelationer befästs, säger Klara Goedecke.

Det har varit intensiva, lärorika och roliga år för Klara Goedecke. Att få vara på en arbetsplats med många olika forskare inom samma ämne har inspirerat henne.

– För mig har valet av arbetsplats varit självklar. På Centrum för genusvetenskap finns hög kompentens och otroligt fin sammanhållning.