Antirasistiska Akademins intervju med Ulrika Dahl

2018-06-11

Centrums professor Ulrika Dahl intervjuades nyligen om sitt forskningsfält i Antirasistiska Akademins intervjuserie. Se hela intervjun via deras YouTube kanal.

Adrián och Ulrika diskuterar vem som är feminismens subjekt, vem som ska befrias, och vem livet ska bli bättre för? Och slår fast att feminism ska utgå från de mest förtryckta kropparna och sociala positioner. Att vara medelklass, vit och hetero är också en position. Intersektionella analyser kan inte bara användas för att studera ”de andra”. Att problematisera de mest privilegierade positionerna måste ligga på dem som innehar dessa. Läs mer om intervjun på Antirasistiska akademins hemsida.