Helena Wahlström Henriksson becomes the new director for the Centre

2018-08-31

Helena Wahlström Henriksson, professor in gender studies and docent in American literature, becomes the Centre's new director form July 1st this year. Helena takes over from Anita Hussénius who spent seven years as director at the Centre. 

Efter sju år som föreståndare på Centrum för genusvetenskap har Anita Hussénius nu lämnat över uppdraget till Helena Wahlström Henriksson.

”Jag har nu under sammanlagt 19 år haft uppdrag som prefekt och föreståndare vid tre olika akademiska miljöer på två lärosäten. Det har varit utmanande, lärorikt, stundtals väldigt tufft men mestadels roligt. Jag har trivts på denna mellanchefsposition som karaktäriseras av en nära och daglig kontakt med, det vi brukar benämna, kärnverksamheten. Det är utbildningen och forskningen, dess kvalitet, som ska stå i fokus – och utan kärnverksamhet finns ju inget universitet. Även om mellanchefspositionen också innebär mycket administrativt arbete, så har det arbetet nästan alltid en direkt koppling till kärnverksamheten och de som utför densamma. Men nu ser jag fram emot att kunna släppa den typen av arbetsuppgifter och ansvar och istället få koncentrera mig på framför allt forskning. Det känns också väldigt bra att få lämna över stafettpinnen till Helena. Hon är mycket mer ’jordad’ i ämnet genusvetenskap än vad jag är eller någonsin kommer att bli. Hon har dessutom lång erfarenhet av miljön och dess verksamhet, har haft studierektorsuppdrag, jobbat med utveckling av utbildning på grund- och forskarutbildningsnivå, och hon är ledamot av fakultetsnämnden.”

Efter semestern går Anita tillbaka till att tjänstgöra som forskare på Centrum.

”Nu ska jag främst ägna min tid åt forskning inom det VR-finansierade projektet In the borderland between academic disciplines and school science – science faculty as teacher educators. I det projektet studerar vi bland annat den akademiska ämneskulturen inom biologi, fysik och kemi och hur den uttrycks explicit och implicit i undervisning, forskning och all daglig verksamhet, samt vilka aspekter som får betydelse för ämnesidentiteten och vilka som inkluderas respektive exkluderas som potentiella ämnesbärare.”.

Helena Wahlström Henriksson är professor i genusvetenskap och docent i amerikansk litteratur. Hon påbörjade sin tjänst som föreståndare den första juli i år. Helena har varit på Centrum sedan 2002, först på deltid och, sedan 2011, på heltid. Under de senaste sju åren har hon varit studierektor på avancerad nivå och för forskarutbildningen samtidigt som hon har forskat om maskulinitet, föräldraskap och familj. Vid sidan av föreståndarskapet kommer hon att jobba med handledning och med forskning om reproduktion, moderskap och familjerelationer, bland annat inom projektet Mamma hursomhelst.

”För mig känns det enormt roligt att ha uppdraget som föreståndare på Centrum för genusvetenskap, och att ta vid efter Anita som gjort ett fantastiskt jobb här. Jag har arbetat en del med ledningsuppdrag tidigare, men aldrig som prefekt eller föreståndare, så det innebär nya erfarenheter, och jag ser fram emot allt som ingår i jobbet. Som föreståndare vill jag fortsätta arbetet med att bygga och främja en arbetsmiljö där vi gör forskning och utbildning tillsammans i en nyfiken och konstruktivt kritisk anda, och där vi fortsätter att utveckla samverkan med samhället överlag. Centrum är en arbetsplats som är energirik och full av bra medarbetare, miljön är internationell och samtidigt mång- och tvärvetenskaplig, vilket innebär att det alltid finns utvecklingsmöjligheter såväl inom universitetet som nationellt och i samarbete med andra länder. Centrum har också vuxit mycket de senaste åren, vi har på bara ett par år gått från noll till tre professorer, vi har en forskarutbildning sedan 2016 och det under det senaste året kommit in nya personer inom såväl administrativ som forskande och undervisande personal. Vi hyser nu också två av de största skandinaviska genusvetenskapliga tidskrifterna: Lambda Nordica och Tidskrift för genusvetenskap. Medan vi fortsätter att utveckla verksamheten behöver vi samtidigt jobba för en hållbar arbetssituation och arbetsmiljö för alla. Jag vill naturligtvis arbeta för vårt ämnes fortsatta liv och utveckling, men också främja samarbetsprojekt över fakultetsgränser, och jag vill att alla vid vårt universitet ska hitta till Centrum.”