Projekt om stadsutveckling och kulturarv får forskningsmedel

2019-11-28

Cecilia Rodéhn, forskare vid Centrum för genusvetenskap har beviljats forskningsmedel från FORMAS för ett projekt om stadsutveckling och kulturarv.

Cecilia Rodéhn (projektledare) har beviljats medel för ett treårigt projekt: ”Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt – stadsutveckling och kulturarv”. Medverkar i projektet gör även Hedvig Mårdh, Uppsala universitet.

Projektet studerar omvandlingen av psykiatriska sjukhus till bostadsområden, med fokus på hur det psykiatriska sjukhusets kulturarv ’görs’ i stadsutvecklingsprocesser. Ulleråker står i centrum för studien men jämförelser kommer även att göras med andra platser. Projektet undersöker hur personer med psykisk ohälsa åminns i samband med statsutvecklingen och vilken roll som mentalism, diskriminering och andrafiering av personer med psykisk ohälsa, spelar i ”görandet” av kulturarv på dessa platser.

Målsättningen med projektet är att arbeta för ett mer diversifierat och demokratiskt kulturarvsutryck. Projektet syftar också till att ge intellektuella och praktiska verktyg för att förhandla och arbeta med kulturarv, inte bara när det gäller bevarande och förvaltning, utan främst i stadsutveckling.

Last modified: 2021-09-10