Karin S. Lindelöf och Annie Woube beviljas medel från VR

2018-11-06

Projektet "Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen" får medel från VR.

Vi gratulerar Karin S. Lindelöf och Annie Woube som har fått beviljat medel från Vetenskapsrådet för sitt projekt ”Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen”! Det är ett fyraårigt projekt som kommer bedrivas inom Centrum för genusvetenskap.