Elina Nilsson om surrogatmödraskap i Thailand

2019-11-05

Elina Nilsson, doktorand vid Centrum för genusvetenskap, intervjuas på uu.se om sin forskning om surrogatmödraskap i Thailand. 

Elina Nilsson, Foto: Joelin Quigley Berg
Elina Nilsson
Foto: Joelin Quigley Berg

Surrogatmödraskap, när en kvinna bär och föder ett barn för någon annans räkning, är idag ett debatterat ämne. Elina Nilsson har intervjuat Thailändska kvinnor som har agerat surrogatmödrar för att lyfta och lära sig mer om deras erfarenheter kring detta. 

– Surrogatmammors erfarenheter av dessa arrangemang kommer sällan fram i debatten. Min tanke var initialt att utforska hur thailändska surrogatmödrars liv påverkats ur ett längre perspektiv, men vad jag mötte var kvinnor som fortfarande agerar surrogatmammor den nya lagen till trots. Intervjuerna med dem visar att den globala surrogatindustrin idag till stor del är beroende av kvinnors mobilitet och flexibilitet för att kringgå lagstiftningar, vilket också får konsekvenser för kvinnorna, säger Elina Nilsson. 

Läs hela intervjun →
Läs mer om projektet →

Senast uppdaterad: 2021-09-10