Likavillkorsgruppen

Likavillkorsgruppen (LVG) på Centrum för genusvetenskap ska sköta det löpande arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. LVG består av representanter för samtliga verksamma grupper vid Centrum (forskare, lärare och TA-personal, doktorander och studerande). Arbetsgruppen är underställd föreståndaren.

Kontakta likavillkorsgruppen om du har frågor om Centrums jämställdhets- och likabehandlingsarbete, alternativt om du blivit utsatt för eller bevittnat trakasserier eller kränkningar. Är du student kan du också vända dig till Uppsala studentkår.

Likabehandlingsplanen 2018

För tillfället utgörs gruppen av följande personer:
Ulrika Dahl (representant för lärarna samt likavillkorsombud)
Nicole Ovesen (representant för doktoranderna)
Annie Woube (representant för forskarna)
Isabel Barrios Bjurlén (representant för administratörerna)
AnnaKarin Kriström (representant för administratörerna)
Agnese Heldt Noah (representant för studenterna)