Lika villkorsgruppen

Lika villkorsgruppen (LVG) vid Centrum för genusvetenskap sköter det löpande arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. LVG består av representanter för samtliga verksamma grupper vid Centrum (forskare, lärare och TA-personal, doktorander och studerande). Arbetsgruppen är underställd föreståndaren.

Kontakta lika villkorsgruppen om du har frågor om Centrums jämställdhets- och likabehandlingsarbete, eller om du blivit utsatt för eller bevittnat trakasserier eller kränkningar. Är du student kan du också vända dig till Uppsala studentkår.

Likabehandlingsplan →

Gruppen utgörs för närvarande av följande personer:
Annie Woube (representant för forskarna samt likavillkorsombud)
Nicole Ovesen (representant för doktoranderna)
Isabel Barrios Bjurlén (representant för administratörerna)
AnnaKarin Kriström (representant för administratörerna)
Agnese Noah (representant för studenterna)
Emma Bergman (representant för studenterna)