Om Centrum för genusvetenskap

Om oss
Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 och har enligt rektors instruktion till uppgift att bedriva utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen ska omfatta både biologiska och sociala perspektiv på kön. Centrum ska samverka med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner. Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare, och även en forskningsledare.

Historia
Centrums för genusvetenskaps historia går längre tillbaka än 2003 då Centrum gavs ett nytt namn, ett nytt uppdrag och nya lokaler. Redan 1982 inrättades nämligen Centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning som en självständig enhet vid Uppsala universitet. Då, som i dag, vilade verksamheten på de tre hörnstenarna forskning, utbildning och information. Till exempelvis fanns en informations- och kontaktsekreterare, dåtidens benämning på informatör. Traditionen att bjuda in internationella gäster med syfte att bidra till en inspirerande och internationell forskningsmiljö var även det något som etablerades tidigt vid Centrum.

Mona Eliasson var Centrums första föreståndare från och med starten fram till 1990. Mellan 1990-2003 hade Centrum fem olika föreståndare; Eva Heggestad, Denise Malmberg, Gullög Nordquist, Valerie DeMarinis och återigen Mona Eliasson. Margaretha Fahlgren tillträdde som föreståndare vid namnbytet 2003. Under hennes tid som föreståndare växte Centrum från en liten organisation med omkring sex forskare till en internationell forskningsmiljö, tillika excellenscentrum, med cirka 30 forskare och anställda. Margaretha Fahlgren avgick som föreståndare i juli 2011 och ersattes av Anita Hussénius.

Forskning
Vid Centrum för genusvetenskap bedrivs forskning inom ett stort antal områden (se forskning). För närvarande finns fyra starka forskningsområden: Naturvetenskap och utbildning, Kulturstudier, Maskuliniteter och Människa-djurstudier. Centrums forskare har sina bakgrunder i en mångfald av discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap samt medicin. En sådan tvärvetenskaplig grundstomme bidrar till en inspirerande miljö där såväl organisatoriska som vetenskapsteoretiska gränssnitt diskuteras och utvecklas.

Föreståndare för Centrum för genusvetenskap är Helena Wahlström Henriksson. Ställföreträdande föreståndare är Anita Hussénius. Den första januari 2016 tillträdde Gabriele Griffin som forskningsledare och som Uppsala universitets första professor i genusvetenskap.

Utbildning
Centrum för genusvetenskap erbjuder en bred utbildning där studenterna möter genusforskning från främst humaniora och samhällsvetenskap. På grundnivå ges de fristående kurserna Genusvetenskap A, Genusvetenskap B och Genusvetenskap C. Om du vill kan du ta en kandidatexamen i genusvetenskap. På avancerad nivå kan du läsa Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap. Programmet är tvåårigt, men möjlighet till magisterexamen (ett år) finns också. Masterkurserna i genusvetenskap är sökbara för dig med kandidatexamen. Centrum erbjuder från och med hösten 2016 även forskarutbildning. Lediga doktorandtjänster utlyses på vår hemsida.

Våra kurser i genusvetenskap förenar en grundläggande orientering inom ämnet med en för var nivå ökande teoretisk och metodisk genomlysning. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och Centrum för genusvetenskap erbjuder därför en bred utbildning på grundnivå, där många vetenskapliga perspektiv är representerade. Några profilområden kan emellertid lyftas fram: kropp och sexualitet, det estetiska fältet, naturvetenskap och maskulinitetsstudier.

För närvarande är åtta doktorander knutna till Centrum.

Läs mer om hur Centrum är organiserat.