Öppna föreläsningar och event

Innehåll:

Centrum för genusvetenskap anordnar flera olika typer av föreläsningar och event som är öppna för allmänheten. På denna sida kan du läsa mer om vad som händer på Centrum under terminen. 


Torsdagsseminarium

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15–15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap; män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Datum för HT19: 
12 september
Dummies of rationality? The crash test women of Ancient Greek drama
Dimitrios Iordanoglou, Senior lecturer, Department of Linguistics and Philology, Uppsala University

3 oktober
Can ‘disability’ be considered as a social division like gender, ethnicity and class? 
Marie Sépulchre, PhD, Department of Sociology, Uppsala University

17 oktober
Vetenskapliga skämt – om humor och normer inom naturvetenskap
Maria Berge, Associate Professor, Department of Science and Mathematics Education, Umeå University

31 oktober 
Heritage as a method of change: an example on how to fight against gender-based violence in Tanzania 
Adam Norman and Johanna Ejderstedt, Kalmar County Museum

14 november
The ‘masculine’ modern woman – pushing boundaries in the Swedish popular media of the 1920s
Jenny Ingemarsdotter, PhD in History of Science and Ideas 

5 december
Stranger than other strangers: An imaginary dialogue between Julia Kristeva and Gloria Anzaldúa 
Fanny Söderbäck, Associate Professor of Philosophy, DePaul University, Chicago   


Queerseminarium

Centrum för genusvetenskap anordnar även öppna queerseminarier för den som är interesserad. Seminarierna hålls vanligtvis på Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6, kl. 18.00 - 20.00. Se aktuellt program för mer infomation.

Queerseminarierna är en mötesplats för alla som är interesserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

Inga queerseminarier HT19.


Genuslunch

Tillsammans med Folkuniversitetet och Hava Skafferi & Salonger anordnar vi tre populärvetenskapliga genusluncher under terminens gång där forskare från Centrum föreläsninger om vitt skilda ämnen, samtidigt som gästerna intar lunch. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Genuslunchen kostar 100 kr (inklusive serviceavgift). Kostnaden inkluderar föreläsning, vegetarisk kost, bröd, kaffe/te och kaka. Biljetter måste köpas i förhand via Folkuniversitetet. 
Köp din biljett här →

15 oktober
Spelar roll? Hur kön görs i arbetslivet och vilka konsekvenser det får för jämställdheten
Anneli Häyrén, forskare, Centrum för genusvetenskap

5 November
Om blommor och bin: metafor och teknologi i biavel
Jacob Bull, forskare, Centrum för genusvetenskap

3 december
Deltagande, demokrati och digitalisering: barns inflytande i förskolan
Catarina Wahlgren, doktorand, Centrum för genusvetenskap


Feministisk stadsvandring

Vi vill att fler människor ska få möjlighet att lära sig om universitetsstaden Uppsala från ett feministiskt perspektiv och anordnar därför feministiska stadsvandringar.

Syftet med den feministiska stadsvandringen är att lyfta fram feministiska förkämpar som har levt och verkat i vår stad, samt visa upp platser som är eller har varit viktiga för jämställdhetskampen.

Datum HT2019: 
OBS! INSTÄLLT! 15 september (svenska)
13 oktober (engelska)

Läs mer om de feministiska stadsvandringarna → 

Tack till Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet som gjort den feministiska stadsvandringen möjlig.
 


Genusstafett

Vad diskuteras i den aktuella genusforskningen? Välkomna till en genusstafett där forskare från Centrum för genusvetenskap får 10 minuter på sig att presentera sin forskning.

Karin S. Lindelöf och Annie Woube om tjejlopp som kulturellt fenomen, Elina Nilsson om surrogatmödraskap i Thailand, Anneli Häyrén om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet, Catarina Wahlgren om hur man kommunicerar genom fotografier i förskolan och Helena Wahlström Henriksson om söners berättelser om mödrar i svensk samtidslitteratur.

24 september, 18.00-19.30, Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal
Fri entré. Ingen förbokning. Begränsat antal platser.
Samarrangör: Uppsala stadsbibliotek