Torsdagsseminariet

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15–15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap; män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla! 
Ingen föranmälan krävs.

Torsdagsseminariet - program HT2019

12 september
Dummies of rationality? The crash test women of Ancient Greek drama
Dimitrios Iordanoglou, Senior lecturer, Department of Linguistics and Philology, Uppsala University

3 oktober
Can ‘disability’ be considered as a social division like gender, ethnicity and class? 
Marie Sépulchre, PhD, Department of Sociology, Uppsala University

17 oktober
Vetenskapliga skämt – om humor och normer inom naturvetenskap
Maria Berge, Associate Professor, Department of Science and Mathematics Education, Umeå University

31 oktober 
Heritage as a method of change: an example on how to fight against gender-based violence in Tanzania 
Adam Norman and Johanna Ejderstedt, Kalmar County Museum

14 november
The ‘masculine’ modern woman – pushing boundaries in the Swedish popular media of the 1920s
Jenny Ingemarsdotter, PhD in History of Science and Ideas 

5 december
Stranger than other strangers: An imaginary dialogue between Julia Kristeva and Gloria Anzaldúa 
Fanny Söderbäck, Associate Professor of Philosophy, DePaul University, Chicago