Att läsa genusvetenskap

Att läsa genusvetenskap innebär att studera maktförhållanden och normer som rör kön/genus, men också t.ex. sexualitet, etnicitet och klass. Genusvetare behövs inom de flesta delar av samhället och både inom offentlig sektor och i näringslivet.

Läs mer om vår utbildning

Forskarutbildning i genusvetenskap

Från och med hösten 2016 finns en forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras bl.a. på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering.

Forskarutbildning

Studievägledning vid Centrum för genusvetenskap

Nadia Feshari arbetar som kursadministratör och studievägledare vid Centrum för genusvetenskap. Som studievägledare erbjuder hon olika former av stöd till dig som är student.

Läs mer om studievägledning

Carolina- och Karin Boye-biblioteken

Hos oss hittar du böcker, artiklar och annat material inom humaniora, språk, teologi och sociologi. Kursböcker finns på båda biblioteken: på Karin Boye-biblioteket finns exemplar du kan låna hem, på Carolinabiblioteket finns referensexemplar att läsa på plats. Gruppstudieplatser finns på Carolinabiblioteket och i Campus Engelska parken. Tysta läsplatser finns på båda biblioteken.

Biblioteket erbjuder olika workshops i informationssökning och referenshantering. Ställ gärna frågor till oss i våra informationsdiskar eller via chatt och mejl i Fråga biblioteket.

BIld på Martina Wiksten
Martina Wiksten. Foto: J Quigley Berg

Intervju med en tidigare student

Martina Wiksten är tidigare student vid Centrum för genusvetenskap. Hon har läst Genusvetenskap A, B och C samt Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap. I en intervju berättar hon om sin studietid och sina erfarenheter som genusvetarstudent vid Uppsala universitet.

”Jag fastnade direkt för ämnet, upplägget och gruppen. Det var en väldigt bra stämning i gruppen och jag fick äntligen träffa folk som hade gemensamma intressen eller beröringspunkter men som hade olika perspektiv och olika erfarenheter."

Läs hela intervjun med Martina