Information om Covid-19 till studenter

Grundnivå

I enlighet med universitetets och nationella rekommendationer planerar vi för en återgång till campusundervisning hösten 2021. Föreläsningar på Genusvetenskap A spelas in, och färdighetsseminarierna ges i realtid via Zoom. Övriga seminarier på Genusvetenskap A och samtlig undervisning på Genusvetenskap B ges på campus i större lokaler där fysisk distansering är möjlig.

Studenter med förkylningssymptom ska inte delta i campusundervisningen, och det kommer därför att vara möjligt att tentera av obligatoriska seminarier i efterhand.

Mer specifik information om undervisningen på just din kurs hittar du på kurssidan i Studium

Mer information om Covid-19 från Uppsala universitet hittar du här


Master's level

Following University and national recommendations we are preparing for campus teaching in the autumn semester and therefore, we advise international students to apply for residence permits and take other steps so that they have every chance of being in Sweden for the start of the semester.

However, we also recognise that this is a difficult and uncertain time and are therefore planning for digital teaching options for courses offered by the Centre for Gender Research during the first period of the semester (August-October). The courses “Gender Theory” and “Gender, Science and Nature” will be taught via Zoom, while the Methods course will be taught on campus, with the option of participating via Zoom. “Intersectionality and Power”, which starts in November, will be taught on campus, with no option of participating digitally.

Senast uppdaterad: 2021-07-09