Genusvetenskap C 2020/2021 (30 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 4 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-04502 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Genusvetenskap A och B, 60 hp, eller Feministiska studier A och B, 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen innebär ytterligare fördjupning och breddning i relation till Genusvetenskap B, och större fokus ligger på självständighet och vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen sker nu huvudsakligen genom seminarier och individuell uppsatshandledning.

Mer information

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Jenny Björklund

E-post: jenny.bjorklund@gender.uu.se

Telefon: 018-471 57 96